Disfunció ATM

L’articulació temporomandibular permet realitzar funcions tan importants com parlar o mastegar. Està formada per muscles, lligaments i meniscs articulars. La disfunció en aquesta articulació pot provocar rigidesa i dolor en els músculs que mouen la mandíbula, desplaçaments dels meniscs articulars sentint els famosos clics articulars i que el moviment de la mandíbula sigui dolorós, estigui limitat o, fins i tot, bloquejat. Es calcula que més del 30% de la població pateix aquesta patologia.

Els símptomes varien en funció de cada persona. Els més freqüents són dolor mandibular, que en alguns casos es dissemina per la cara i el coll, sorolls articulars ,canvis en l’alineació i desgast de la dentadura i dolor en la funció. Un diagnòstic precoç és essencial per arribar a un tractament adequat. Per això, davant qualsevol símptoma en l’articulació temporomandibular s’ha d’acudir al dentista perquè en realitzi una valoració.